گزارش ها تصویری

 هجوم ملخ ها ...

هجوم ملخ ها ...

حمله ملخ ها مهاجم از عربستان به خوزستان.مسولین بیان کردند که ریشه کن کردن این املاخ ها به بیش از 5سال به طول می انجامد.